Projekt Memorinio powstał w kreatywnych głowach

Fundacji Made In Płock (MiP).

Właścicielem sklepu pozostaje Fundacja MiP, jednocześnie prowadzenie sklepu i pełną odpowiedzialność za uzyskiwane przez sklep wyniki powierzono Bee On Top Sp. z o.o.. Fundacja rozlicza się z Bee On Top na podstawie odrębnych umów. W przypadku sporów i reklamacji jedyną stroną dla klientów sklepu pozostaje Bee On Top Sp. z o.o.

Zyski pochodzące ze sklepu memorinio.pl przekazywane są na rzecz fundacji celem zapewnienia jej możliwości realizowania celów statutowych.

Zobacz więcej na stronie Fundacji Made In Płock: http://madeinplock.org